Кухарчук Василь Васильович

Резюме

 

Р Е З Ю М Е

 

1.  Коротка біографічна довідка:

-  Кухарчук Василь Васильович.

-  Народився - 19.09.1952 p. на Вінниччині.

-  В 1970 році вступив до Київського політехнічного інституту. В 1975 році закінчив Вінницький політехнічний інститут, факультет радіоелектроніки за спеціальністю  - електронні обчислювальні машини.

 

2. Коротка довідка про трудовий шлях:

Після закінчення Вінницького політехнічного інституту з листопада 1975р. по листопад 1976р. служив в лавах Радянської Армії. З грудня 1976р. працював на інженерних посадах, а з 1980р. начальником конструкторського бюро нестандартних засобів вимірювань відділу автоматизованих систем управління технологічними процесами Вінницького заводу радіотехнічної апаратури. З 1983 по 1987 року навчався в аспірантурі при Вінницькому політехнічному інституті. Відтоді там і працює на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки, а з 1995 р. на посадах доцента та професора кафедри метрології та промислової автоматики. З 2001 року завідує кафедрою теоретичної електротехніки та електричних вимірювань інституту енергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету.

 

3. Теперішнє місце роботи, посада, основні напрямки діяльності закладу, де працює:

      З 2001 завідує кафедрою теоретичної електротехніки та електричних вимірювань, а  2006 року на громадських засадах заступник директора з наукової роботи інституту електроенергетики та електромеханіки (ІнЕЕЕМ).

      Основні напрямки діяльності ІнЕЕЕМ

- підготовка бакалаврів, інженерів, магістрів, аспірантів та докторантів в галузі енергетики та електромеханіки для електроенергетичних підприємств України та зарубіжних країн;

-    написання та видання інструктивно-методичної літератури, навчальних посібників та підручників для методичного забезпечення навчального процесу;

-    науково-дослідні роботи з розробки та впровадження у виробництво систем моніторингу та автоматизованого контролю параметрів гідрогенераторів ГЕС-2 та ГАЕС Новодністровського каскаду.

 

4.  Наукові та особисті досягнення:

Фахівець у галузі експериментальної інформатики. Розробляє математичне, алгоритмічне, апаратне, програмне і метрологічне забезпечення вимірювальних систем, засобів автоматизованого контролю та технічної діагностики.

Ним створено на кафедрі науковий напрямок по розробці та впровадженні у виробництво вимірювальних систем, засобів автоматизованого контролю та технічної діагностики матеріалів, речовин та виробів.  В межах держбюджетного фінансування під його керівництвом ведуться такі дослідження: «Методи та засоби енерго і ресурсозбереження в перетворювальній техніці», «Енергозберігаючі методи сертифікаційних випробувань моментних характеристик електричних машин», «Оптико-електронні вимірювальні перетворювачі параметрів обертального руху», «Методи частотно-часового аналізу вібросигналів та системи автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів», «Нові методи та засоби вимірювання механічних фізичних величин на основі вдосконаленої теорії електродинамічних аналогій»,  «Фазоамплітудні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків», та госпдоговірні науково-дослідні роботи: «Методики оцінювання впливу факторів, непередбачених ДЕСТ  30206-94 (МЕК 687-92) режимів електричних мереж, на метрологічні характеристики лічильників електричної енергії», «Вимірювальні канали систем моніторингу вібраційного стану обертових частин обладнання Дністровської  ГЕС-2»,  «Система моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегата №3 Дністровської ГЕС-2», «Розробка програмного забезпечення системи моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегатів  Дністровської ГЕС-2», «Вдосконалення  системи моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегатів  Дністровської ГЕС-2», «Система автоматизованого контролю температури роторних обмоток збудження гідрогенераторів ГА-1, ГА-2, ГА-3  Дністровської ГЕС-2».  Всі ці розробки впроваджено у виробництво. На кожну вкладену гривну із держбюджетного фінансування науково-педагогічними співробітниками кафедри зароблено 3.5 грн. за госпдоговірними НДР.

 

5. Заслуги, звання, публікації:

З 1988 році кандидат технічних наук        (ТН  № 115447);

З 1992 році доцент                                     (ДЦ  № 000525);

З 1999 року доктор технічних наук                    (ДД  № 001012);

З 2002 року професор                                (ПР  № 001473).

З 2011 року дійсний член Академії метрології України.

За результати наукових досліджень під його науковим керівництвом підготовлено п'ять кандидатів і одного доктора технічних наук. Ним опубліковано понад 300 наукових робіт (з них 7 монографій, 4 підручника, 7 навчальних посібників з грифом МОНУ, 11 авторських свідоцтв на винаходи СРСР, 2 патент Російської Федерації, 37 патентів на винаходи України, понад 200 статей у наукових фахових виданнях  та наукометричних базах даних).

Навчальний посібник з грифом МОНУ «Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю» зайняв друге місце за результатами конкурсу у Національному технічному університеті України «КПІ», а підручник «Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле» - перше місце за результатами конкурсу у Вінницькому національному технічному університеті.

Професор Кухарчук В.В. на високому науково-методичному рівні читає  лекції з таких дисциплін:

- Основи метрології та електричних вимірювань;

- Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці;

- Методи вимірювання параметрів в екології,

для бакалаврів та магістрів таких напрямів підготовки 050701 - «Електротехніка та електротехнології», 050702 - «Електромеханіка», 040106 - «Техногенно-екологічна безпека».

 

6. Нагороди:

-                Почесні Грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2006, 2009, 2010, 2011 роки) - за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток наукової роботи, професіоналізм, досягнуті успіхи у вихованні студентської молоді, особистий внесок у розвиток національної освіти.

-                Почесна Грамота Вищої Атестаційної Комісії України (2010 рік) - за вагомий внесок у підготовку і атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації.

-                Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України  (2010 рік) - за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

-                Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2014 рік).

 

 

7. Громадська діяльність:

Входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Вінницькому національному технічному університеті.

З 2000 року і по теперішній час експерт секції «Приладобудування» Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

З 2004 року і по теперішній час експерт ВАК  України з кібернетики, інформатики та приладобудування.

З 2006 року на громадських засадах заступник директора інституту електроенергетики та електромеханіки з наукової роботи.

Дійсний член Академії метрології України.

 

8. Сімейний стан:

Одружений. Дружина - Кухарчук Людмила Федорівна - пенсіонерка. Син - Кухарчук Геннадій Васильович, 1978 року народження. Маю двох онуків - Олександра 2005 року народження і Аріна 2014 року народження.

 

9. Життєве кредо або улюблений вислів:

«Не бійся допомагати людям».